Selectie Jun-C voor NK Allround en Landelijke selectiewedstrijd

In de bijlage de junioren C die zich voor regio Zuid-West rechtstreeks voor het NK Allround c.q. de Landelijke Selectiewedstrijd hebben geplaatst.

Toelichting op de selectieprocedure:

Omdat de regio-selectiewedstrijd op 22 januari jl. wegens de toen geldende corona maatregelen niet door kon gaan, heeft de regio-TC diverse opties bekeken om tot een selectie van deelnemers te komen.

De opties waren:

  1. Een vast quotum deelnemers per gewest, zoals ook oorspronkelijk de bedoeling was voor de regio-selectiewedstrijd.
  2. Selectie op basis  van de ranglijst 500-1500m tijden die uitsluitend op één van de tien regiobanen zijn gereden. (Dus exclusief de gereden tijden op de “snelle”banen in Heerenveen, Leeuwarden en Enschede.)
  3. Selectie op basis van de VANTAGE ranglijst 500-1500m Nederlandse tijd (Dus inclusief de gereden tijden op de “snelle”banen in Heerenveen, Leeuwarden en Enschede.)

Na alle vóór- en nadelen van bovengenoemde opties bekeken te hebben, is uiteindelijk besloten om de deelnemers te selecteren op basis van de 3e optie zoals hierboven weergegeven.