Home

Welkom bij de KNSB Regio ZuidWest Langebaan

De Regio Technische Commissie Langebaan (RTCL) van de KNSB Regio Zuidwest bestaat uit vertegenwoordigers van de 3 betrokken Gewestelijke Technische Commissies Langebaan (GTCL).

In aanvulling op de kalender, richtlijnen en selectienormen van de KNSB worden ieder jaar door de RTCL de selectieprocedure en agenda vastgesteld voor deelname van schaatsers uit de regio aan regioselectiewedstrijden en de vertegenwoordiging van schaatsers uit de regio aan landelijke selectiewedstrijden en Nederlandse kampioenschappen. Dit in nauw overleg met de KNSB en de baancommissies.

Op deze site publiceert de RTCL de selectienormen en procedure, de kalender en uitnodigingslijsten voor de wedstrijden.

Nieuws

  • Regio selectie NK AllRound Junioren B c.q. Landelijke Selectiewedstrijd
    De Junioren B die vanuit de regio ZuidWest rechtstreeks zijn geplaatst voor het NK Allround en de geselecteerde deelnemers voor de landelijke selectiewedstrijd staan in bijgaand document:
  • Nieuwe versie van Toelichting Regio ZW wedstrijden
    Er is een nieuwe versie van het document Toelichting op de Regio ZW Wedstrijden voor het seizoen 2022-2023 gepubliceerd. Het document is in te zien via de link in het menu Toelichtingen. Daar worden ook de wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie vermeld.
  • Concept Selectienormen en kalender seizoen 2022-2023
    De concept versie van het document Toelichting op de Regio ZW Wedstrijden voor het seizoen 2022-2023 is gepubliceerd. Het document is ook in te zien via de optie ‘Document Regio ZW 22-23’ in het blok met Toelichtingen.