Home

Welkom bij de KNSB Regio ZuidWest Langebaan

De Regio Technische Commissie Langebaan (RTCL) van de KNSB Regio Zuidwest bestaat uit vertegenwoordigers van de 3 betrokken Gewestelijke Technische Commissies Langebaan (GTCL).

In aanvulling op de kalender, richtlijnen en selectienormen van de KNSB worden ieder jaar door de RTCL de selectieprocedure en agenda vastgesteld voor deelname van schaatsers uit de regio aan regioselectiewedstrijden en de vertegenwoordiging van schaatsers uit de regio aan landelijke selectiewedstrijden en Nederlandse kampioenschappen. Dit in nauw overleg met de KNSB en de baancommissies.

Op deze site publiceert de RTCL de selectienormen en procedure, de kalender en uitnodigingslijsten voor de wedstrijden.

Nieuws

  • Deelnemers Talentendag (JunC) namens Regio ZW
    In onderstaande overzicht de geselecteerde JunC voor de NSSV Talentendag, zondag 5 februari in Utrecht. LET OP: Geselecteerde deelnemers moeten deelnemen om geplaatst te kunnen worden voor het NK Allround JunC! Inclusief de rijd(st)ers die hebben deelgenomen aan de: European Youth Country Match (EYCM) van zaterdag 7 januari in Heerenveen, en de 6 deelneem(st)ers die via de regio-selectiewedstrijd (voorlopig) rechtsteeks zijn geplaatst voor het NK AllRound jun-C. De 6 aan te wijzen rijders per regio die zich direct voor het NK geplaatst hebben worden na afloop van de NSSV Talentendag bekend gemaakt en tellen niet mee voor de te verdienen … Lees meer
  • Geselecteerde JunB aan NK Sprint/NK 3km (rechtstreeks of voor Landelijke Selectiewedstrijd) namens regio ZW
    In onderstaande document namens regio ZW de opgave van de deelnemers aan het NK Sprint-jun-B/NK 3km en van de Landelijke Selectiewedstrijd NK sprint jun-B /NK 3 km. De groen gearceerde sporters zijn namens regio ZW direct geplaatst voor NK Sprint jun-B c.q. NK 3km. De geel gearceerde sporters zijn namens regio ZW geplaatst voor de Landelijke Selectie Sprint jun-B c.q. NK 3km
  • Uitnodigingen voor regio-selectiewedstrijd jun-C, 21 jan in Tilburg
    In bijgaand bestand staan de uitgenodigde deelnemers voor de Regio-selectiewedstrijd Junioren C, 21 januari in Tilburg.